Alix De Moor

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

klinische psychologie (Ba)

bio:

Ik ben Alix De Moor, ben 20 jaar oud en zit in mijn derde bachelor klinische psychologie. In mijn vrije tijd doe ik graag aan sport en spreek ik vaak af met vrienden en vriendinnen. Verder ben ik een sociaal, gedreven en gedisciplineerd persoon.

Overzicht kandidaturen

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen


Programma

  • focussen op sterkere banden met het VPPK om meer verbondenheid op de FPPW te creëren.
  • nauwere samenwerking met de nieuwe decaan.
  • stemmingen (zoals voor examens) vlotter laten verlopen met meer betrokkenheid van de studenten.

Ervaringen

  • VPPK lid
  • vrijwilligerswerk